Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » PROFILERINGSSTUDIER » Akut klinisk vård

Akut klinisk vård

Utförandeplaner
Kod: VÅV14AK
Namn: Akut klinisk vård
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan integrera och tillämpa evidensbaserad kunskap
- har utvecklat sin värdegrund och sitt etiska förhållningssätt inom vården
- har utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse
- kan samarbeta i olika arbetsteam och främja samverkan i vårdkedjan
- har förmåga till dialog med patienten och de närstående
- har utvecklat sin pedagogiska förmåga för att kunna handleda och undervisa patienter, närstående och studerande
- behärskar och kan planera patientens helhetsvård inom specifikt vårdkontext
- behärskar vårdteknologin inom specifik vårdkontext
- behärskar läkemedelsräkning och administration av läkemedel
- kan verka för hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar: Profilerande alternativa studier

För att studier inom en viss profilering ska kunna inledas krävs att minst 10 studerande valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen