Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Vård under förlossning 4

Vård under förlossning 4

Utförandeplaner
Kod: BM18KB09
Namn: Vård under förlossning 4
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 6    
Förkunskaper: Vård under förlossning 3
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- kan självständigt sköta den normala förlossningen
- behärskar fosterövervakning under förlossningen
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- kan förutse och identifiera när den normala förlossningen blir avvikande
- kan vid avvikande förlossning och vid riskförlossning vårda i ett mångprofessionellt arbetsteam
- har samarbetsförmåga och helhetstänkande
- behärskarsäker läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen