Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Pedagogiska studier för musikpedagoger » Pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar » Didaktik I

Didaktik I

Utförandeplaner
Kod: MU16PD04
Namn: Didaktik I
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter genomgången kurs förväntas studerande uppvisa grundläggande kunskap om undervisning och lärande genom att

- redovisa för didaktiska grundfrågor i planeringen av undervisning

- använda läroplanen som grund för lärararbete

- reflektera över lagstiftning som grund för läraruppdraget

- beskriva och analysera lärararbetets komplexitet

- observera, beskriva och reflektera över lärararbetet vid en fältskola

- identifiera och analysera pedagogisk användning av medier i undervisning

- kunna använda sin praktikmapp för dokumentation av praktiker
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar: Kursplaner och kompetenser enligt Åbo Akademis fordringar gällande grundstudier i pedagogik.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen