Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Pedagogiska studier för musikpedagoger » Pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar » Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling

Utförandeplaner
Kod: MU16PD01
Namn: Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall:

- precisera den tillämpade pedagogiken som ett vetenskapsområde

- förstå målfrågornas betydelse för fostran, undervisning och utbildning

- förstå pedagogikens roll i relation till samhällsutvecklingen

- förstå utbildningens funktion för utvecklingen av kultur och samhälle

- förstå betydelsen av en jämlikhetsbefrämjande pedagogik och undervisning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar: Kursplaner och kompetenser enligt Åbo Akademis fordringar gällande grundstudier i pedagogik.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen