Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling » Forskningsmetoder

Forskningsmetoder

Utförandeplaner
Kod: BA16FU02
Namn: Forskningsmetoder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan ange och värdera de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
- kan återge forskningsprocessen och tillämpa de olika faserna i forskningsprocessen
- kan använda olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys inom forskning
- kan använda de vanligaste metoderna för kvantitativ datainsamling och analys
- kan göra det mest centrala i beskrivande statistik
- kan använda och tolka de viktigaste statistiska metoderna
- har beredskap att självständigt och under handledning genomföra examensarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen