Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Vårdens och laboratorievetenskapens teoretiska grunder » Biomedicinsk laboratorievetenskap

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Utförandeplaner
Kod: BA16LV01
Namn: Biomedicinsk laboratorievetenskap
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i biomedicinsk laboratorievetenskap och dess relation till andra vetenskaper
- har insikter i professionell och juridisk etik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen