Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » Examensarbete » Examensarbete » Examensarbete, del 2

Examensarbete, del 2

Utförandeplaner
Kod: BA16EX02
Namn: Examensarbete, del 2
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 8    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- förstår innebörden av vetenskaplighet
- kan planera och utföra ett vetenskapligt arbete
- har insikter i forskningsprocessen och problemlösning
- kan söka, ta fram och tillämpa vetenskapliga publikationer
- behärskar vetenskaplig dokumentation
- kan utföra, framföra och försvara ett vetenskapligt arbete
- kan analysera och utvärdera en undersökning
- kan kritiskt utvärdera sin egen verksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen