Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Språk och kommunikation » Statistik, dokumentation och skrivande

Statistik, dokumentation och skrivande

Utförandeplaner
Kod: BYE14SK01
Namn: Statistik, dokumentation och skrivande
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Matematikkursen Funktioner och ekvationer 1 eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
• kan i skrift dokumentera inom byggbranschen relevant eget forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete inklusive statistisk analys av data
• förstår innebörden av statistik, statistiska metoder och sannolikhet
• kan utföra grundläggande statistikberäkningar inklusive osäkerhet på uppmätt och beräknad data samt grafiskt presentera materialet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen