Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Elective studies

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Elective studies
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The aim of the elective studies is to develop the competencies in the area of leadership and service design.

Those students who study 90 ECTS can in their studies include one course (5 ECTS) from other Master's degree programmes at Turku University of Applied Sciences or partner universities.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen