Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Service Design and Innovation » Service Design Processes and Methods

Service Design Processes and Methods

Utförandeplaner
Kod: LSD14SI01
Namn: Service Design Processes and Methods
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* utilises service design processes as an iterative method of work
* is able to put in practise established, research-based service design methods
* is able to visualise different stages of service design processes
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen