Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Service Design and Innovation » Service Design and Future Challenges

Service Design and Future Challenges

Utförandeplaner
Kod: LSD14SI04
Namn: Service Design and Future Challenges
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* is able to use anticipatory design methods in the context of service design
* is capable of innovative problem solving as well as organising, managing and decision making in service design development projects
* is able to apply the principles of sustainable development in one's actions and knows the social responsibility of one's organisation
* is able to evaluate the operations of an organisation and to plan, organise and develop activities in the changing situations in working life
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen