Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Service Design and Innovation » User-orientation in Service Development

User-orientation in Service Development

Utförandeplaner
Kod: LSD14SI03
Namn: User-orientation in Service Development
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* deepens hers/his insight in service design methods and processes from customers/users point of view
* is able to gain, analyse and utilise customer/user information in service design
* is capable of creative problem solving in complex service design processes
* is able to start and perform customer-focused and cost-effective service design development projects
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen