Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Service Design and Innovation » Co-design in Service Development

Co-design in Service Development

Utförandeplaner
Kod: LSD14SI02
Namn: Co-design in Service Development
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* deepens hers/his insight in service design methods and processes from service providers point of view
* is able to engage organisations in co-design to create opportunities for service development processes
* is able to apply co-design with organisations and their customers for innovation and business development
* works proactively and creatively and is able to analyse, start and implement development processes in service design projects
* is able to work in different communicative and interactive situations in multidisciplinary teams also as a team-leader
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen