Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Managing Organisations » Marketing Skills

Marketing Skills

Utförandeplaner
Kod: LSD14MO04
Namn: Marketing Skills
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* understands the principles for a profitable and customer-focused activity within the chosen field of business
* is aware of different ways to influence in society and can support a company in its development by using new and stronger marketing communications
* can market the chosen field of business, its forms of activity and can act in a work community
* understands the importance of branding
* is able to present to and communicate in writing, speech and visually with different target groups
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen