Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Managing Organisations » Financial Management

Financial Management

Utförandeplaner
Kod: LSD14MO03
Namn: Financial Management
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* is able to use the financial information for decision making
* is able to evaluate profitability, analyse the operations and plan for results
* is able to organise management accounting
* is familiar with financing alternatives and cash flow-management
* takes responsibility for one's own actions and works according to jointly agreed principles and measures
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen