Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Managing Organisations » Leadership

Leadership

Utförandeplaner
Kod: LSD14MO01
Namn: Leadership
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* understands the different aims of leadership in relation to the individual, the team and the organisation
* understands what leadership means and can use different methods for solving conflicts and communication
* can plan, organise and develop the operations of the organisation in an ever-changing and global environment
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen