Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Research and Development » Future Research and Development

Future Research and Development

Utförandeplaner
Kod: LSD14RD02
Namn: Future Research and Development
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* is able to retrieve, analyse and interpret information based on future research methods and tools for selected projects
* works with initiative and proactively and is able to start and implement change processes
* is able to utilise and act according to gained new knowledge
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen