Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Logistik » Supply Chain Management

Supply Chain Management

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH13
Namn: Supply Chain Management
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Logistikens grunder 3 sp
Kursspecifika kompetenser: - kan beskriva flödesekonomin och dess betydelse för företagets effektivitet
-förstår logistikens roll och inser konkurrensfördelar av goda logistiska system
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen