Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Logistik » Internationell logistik

Internationell logistik

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH12
Namn: Internationell logistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Logistikens grunder 3 sp
Kursspecifika kompetenser: - känner till nationella och internationella transportalternativ
-förstår transportkostnadernas betydelse för verksamhetens lönsamhet och kan jämföra olika transportalternativs kostnader
- känner till olika distributionsmodeller och fördelningar
-kan grunderna i transportjuridik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen