Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Logistik » Praktisk transportplanering

Praktisk transportplanering

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH11
Namn: Praktisk transportplanering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Logistikens grunder 3 sp, Inköp och lagerhantering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: - kan självständigt utföra transportplanering för ett tillverkande företag
- förstår logistikens betydelse både ur logistikupphandlarens samt transportföretagets synvinkel
-känner till regler och förordningar vid specialtransporter;farligt gods, livsmedel m.m.
-känner till speditörens roll inom logistiken
-kan beakta miljöaspekter vid planering av transporterna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen