Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Logistik » Inköp och lagerhantering

Inköp och lagerhantering

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH10
Namn: Inköp och lagerhantering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Logistikens grunder 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -förstår inköpsfunktionen och lagerhanteringens betydelse för företagets ekonomi
- känner till optimeringsverktyg för inköp och lagerhantering
-känner till upphandlingar
-kan utveckla inköps- och lagerfunktionen
-känner till internlogistiken
-föstår principerna för Lean production filosofin
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen