Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Företagets internationalisering » Kulturkännedom och olika marknadsområden

Kulturkännedom och olika marknadsområden

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH08
Namn: Kulturkännedom och olika marknadsområden
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: -förstår affärskulturens och organisationskulturens betydelse för mångkulturella affärsrelationer
-har färdighet att tillägna sig främmande kulturer
-är förtrogen med handeln inom några utvalda marknadsområden
-känner till de handelpolitiska organisationerna och dess inverkan på världshandeln
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen