Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Företagets internationalisering » Internationell marknadsföring

Internationell marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH07
Namn: Internationell marknadsföring
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i marknadsföring 6 sp
Kursspecifika kompetenser: - har grundläggande färdigheter i marknadsföring på konsumentmarknaden och den industriella marknaden
- har kännedom om konsumentbeteende och köpprocesser
- kan planera och förverkliga organisationens marknadsföring och förstår olika mediers betydelse för affärsverksamheten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen