Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Företagets internationalisering » Företagets internationaliseringsprocess

Företagets internationaliseringsprocess

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH06
Namn: Företagets internationaliseringsprocess
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Företagsamhet och entreprenörskap 6 sp
Kursspecifika kompetenser: - känner till förutsättningar för internationalisering
- känner till olika internationaliseringsstrategier och -modeller
- förstår förutsättningarna för internationalisering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen