Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Företagets internationalisering

Företagets internationalisering

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH05
Namn: Företagets internationalisering
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -förstår företagets internationaliseringsprocess och vilka faktorer man bör beakta vid internationella satsningar
-behärskar marknadsföringen ur ett internationellt perspektiv
-känner till handeln med olika länder och förstår betydelsen av kulturkännedom för lyckade affärsförhandlingar
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen