Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Internationell affärsverksamhet » Internationell lagstiftning och mervärdesbeskattning

Internationell lagstiftning och mervärdesbeskattning

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH04
Namn: Internationell lagstiftning och mervärdesbeskattning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Handelsrättens grunder 6 spl, Grunder i affärsredovisning 6 sp
Kursspecifika kompetenser: -känner till juridiska frågor i anslutning till internationell handel gällande till exempel konkurrenslagstiftning, produktansvar och handelsrepresentation
-kan göra avtal vid internationella köp
-känner till immaterialrätten
-förstår mervärdesbeskattningen vid gemenskapshandel och export/import
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen