Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Internationell affärsverksamhet » Internationell finansiering

Internationell finansiering

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH03
Namn: Internationell finansiering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i finansiering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: - känner till olika finansieringsmöjligheter och kan välja lämpliga alternativ vid utrikeshandel
- kan anhålla om specialfinansierng och känner till olika former av garantier
-förstår de internationella penningmarknaderna och dess betydelse för finansieringen
-inser vikten av riskhantering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen