Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Internationell affärsverksamhet » Utrikeshandelsteknik

Utrikeshandelsteknik

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH02
Namn: Utrikeshandelsteknik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: - kan praktiskt handha export- och importtransaktioner i ett företag
- känner till betydelsen av Incoterms
- känner till olika betalningssätt vid utrikeshandel och kan välja det för situationen mest lämpade
- kan uppgöra de dokument som behövs vid utrikeshandel
- kan uppgöra de instruktioner som behövs vid spedition och förtullning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen