Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Internationell handel » Internationell affärsverksamhet

Internationell affärsverksamhet

Utförandeplaner
Kod: FEV13IH01
Namn: Internationell affärsverksamhet
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -förstår utrikeshandelns betydelse i en allt mer globaliserad värld
-klarar praktiskt av frågor i anslutning till import och export
-känner till den internationella finansmarknaden
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen