Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Specialfrågor inom ekonomiförvaltning » Koncernbokslut och internationell redovisning

Koncernbokslut och internationell redovisning

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF17
Namn: Koncernbokslut och internationell redovisning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring, bokslut och beskattning 15 sp
Kursspecifika kompetenser: -förstår koncernbegreppet och kan identifiera koncernstrukturer
-kan uppgöra enklare koncernboklsut
-känner till IFRS och principerna vid uppgörande av bokslut enligt IFRS
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen