Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Specialfrågor inom ekonomiförvaltning » Företagsvärdering och företagsarrangemang

Företagsvärdering och företagsarrangemang

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF16
Namn: Företagsvärdering och företagsarrangemang
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring, bokslut och beskattning 15 sp
Kursspecifika kompetenser: -förstår syftet med företagsvärdering och aktievärdering
-känner till olika värderingsmodeller
-känner till värderingsproblematik och skattemässiga frågor gällande generationsväxling av företag
-känner till olika typer av företagsarrangemang och effekten av dessa
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen