Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Specialfrågor inom ekonomiförvaltning » Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF15
Namn: Intern styrning och kontroll
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring, bokslut och beskattning 15 sp
Kursspecifika kompetenser: -känner till de lagar, rekommendationer och ramverk som gäller den interna kontrollen
-kan genomföra och utvärdera den interna kontrollen
-kan kartlägga risker i verksamheten och känner till principerna för riskhantering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen