Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Specialfrågor inom ekonomiförvaltning » Inledning till revision

Inledning till revision

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF14
Namn: Inledning till revision
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bokföring, bokslut och beskattning 15 sp
Kursspecifika kompetenser: -förstår revisionens syfte och innehåll
-känner till regelverken om revision och revisorsbehörighet
-kan genomföra mindre revisioner inklusive tillhörande rapportering
-kan genomföra verksamhetsgranskning inklusive tillhörande rapportering
-har förmåga att jobba i revisionsteam
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen