Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Specialfrågor inom ekonomiförvaltning » Lönebokföring och löneadministration

Lönebokföring och löneadministration

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF13
Namn: Lönebokföring och löneadministration
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp, Arbetsrätt och lönehantering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -har praktiska färdigheter som behövs för att sköta löneadministrationen i ett företag
-kan tillämpa aktuell lagstiftning och kollektivavtalens bestämmelser angående löneadministrationen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen