Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Intern redovisning » Affärssystem inom ekonomiförvaltningen

Affärssystem inom ekonomiförvaltningen

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF11
Namn: Affärssystem inom ekonomiförvaltningen
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp, Grunder i ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -förstår hur olika it-lösningar stöder de olika delmomenten i redovisningen
-kan tillämpa olika it-system vid utförande av arbetsuppgifter inom företagsets ekonomiförvaltning
-förstår delbokföringarnas roll och koppling till huvudbokföringen
-känner till olika ERP-system
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen