Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Intern redovisning » Operativ redovisning

Operativ redovisning

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF09
Namn: Operativ redovisning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp, Grunder i ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -behärskar olika metoder för planering, tillämpning och uppföljning av företagets ekonomistyrning
-kan uppgöra kalkyler för olika behov som underlag för beslut
-känner till olika kalkylmodeller såsom kostnadsbaserade, aktivitetsbaserade och värdebaserade kalkyler
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen