Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Intern redovisning

Intern redovisning

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF08
Namn: Intern redovisning
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp, Grunder i ekonomiplanering 3 sp
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -förstår den interna redovisningens uppgift för företagets strategiska och operativa planering
- kan använda bokslutet som ett hjälpmedel för planering
-kan tolka och jämföra företagets ekonomi med andra inom samma bransch
-behärskar de viktigaste it-tillämpningarna som används inom ekonomiförvaltningen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen