Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Bokföring, bokslut och beskattning » Företagsbeskattning och bokslutsplanering

Företagsbeskattning och bokslutsplanering

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF07
Namn: Företagsbeskattning och bokslutsplanering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp, Grunder i ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -fördjupar sig i beskattning av näringsverksamhet och hur de olika bolagsformerna beskattas
-kan planera och uppgöra bokslut för olika typer av företag med beaktande av aktuell skattelagstiftning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen