Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Bokföring, bokslut och beskattning » Fördjupad affärsredovisning

Fördjupad affärsredovisning

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF06
Namn: Fördjupad affärsredovisning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp, Grunder i ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -förstår principer vid värdering och intäktsföring av omsättningstillgångar
-kan planera och bokföra företagets avskrivningar, såväl planmässiga som utöver plan
-behärskar specialfrågor såsom reserveringar, uppskrivningar och bokföring av olika finansieringsformer
-behärskar specialfrågor inom mervärdesbeskattningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen