Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Bokföring, bokslut och beskattning » Olika organisationsformer i redovisningen

Olika organisationsformer i redovisningen

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF05
Namn: Olika organisationsformer i redovisningen
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp, Grunder i ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: - kan särskilja de olika typerna av organisationer och förstår likheter och olikheter i bokföringen och bokslutet
- kan planera och uppgöra bokslut för enskild näringsidkare, personbolag, aktiebolag, andelslag, bostadsaktiebolag, föreningar och stiftelser
-kan genomföra transaktioner gällande viss bolagsform, t.ex. emissioner, dividendutdelning, likvidation, disponentuppgifter
-känner till effekterna av byte av bolagsform
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen