Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Profilering Ekonomiförvaltning » Bokföring, bokslut och beskattning

Bokföring, bokslut och beskattning

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF04
Namn: Bokföring, bokslut och beskattning
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp , Grunder i ekonomiplanering 3 sp
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -behärskar specialfrågor inom såväl bokföring som mervärdesbeskattning
-kan uppgöra bokslut för ett företag med beaktande av rådande skattelagstiftning
-förstår beskattningens inverkan på företagets resultat och kan tillämpa olika alternativ för skatteplanering inom alla företagsformer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen