Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Kvalitetsledning och kvalitetssystem

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Kvalitetsledning och kvalitetssystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -förstår kvalitetens betydelse för nöjdare kunder och effektiv verksamhet
-kan delta i organisationens kvalitetsutveckling
-känner till de system och standarder som finns för att bygga upp, utveckla och förbättra kvalitetsledningen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen