Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Företagets samhällsansvar (CSR)

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Företagets samhällsansvar (CSR)
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - förstår de olika aspekterna av ett företags samhällsansvar: ekonomiskt, miljömässigt, socialt och etiskt
- känner till olika uppföljningssystem som hjälper företagen att öka insikten om deras samhällsansvar
-förstår individens ansvar till att medverka till en hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen