Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Organisation och ledarskap

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Organisation och ledarskap
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - förstår hur företaget fungerar som organisation
-känner till faktorer som påverkar individens motivation och attityder i organisationen
-känner till arbetsmarknaden inom egen bransch
-förstår arbetsgemenskapens betydelse för organisationen samt inser vikten av personalutveckling och kompetensutveckling
-förstår sambandet mellan personalens välbefinnande i arbetet och företagets framgång
- förstår ledarskapets betydelse och sambandet mellan ledarskap och företagets mål och strategi
-känner till personalutvecklingsprocesser och belöningssystem
- känner till olika ledningssystem
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen