Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Marknadsföring » Marknadsföringens lagstiftning

Marknadsföringens lagstiftning

Utförandeplaner
Kod: FEV13MF04
Namn: Marknadsföringens lagstiftning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i marknadsföring 6 sp
Handelsrättens grunder 6 sp
Kursspecifika kompetenser: - känner till lagstiftning som reglerar konsumentens rättigheter och skyldigheter
- känner till vilka lagar och regler företaget bör följa vid marknadsföringen
- förstår betydelsen av konkurrenslagstiftningen samt immaterialrätten i näringslivet
-förstår innebörden av produktansvar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen