Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Marknadsföring » Kundrelationer och lönsamhet

Kundrelationer och lönsamhet

Utförandeplaner
Kod: FEV13MF03
Namn: Kundrelationer och lönsamhet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i marknadsföring 6 sp
Kursspecifika kompetenser: -förstår kundrelationens betydelse för lönsamheten (CRM)
-kan bedöma en kunds lönsamhet
-kan uppgöra strategier, säljprognoser och kalkyler som behövs inom marknadsföringen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen