Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Marknadsföring » Försäljning och kundbetjäning

Försäljning och kundbetjäning

Utförandeplaner
Kod: FEV13MF02
Namn: Försäljning och kundbetjäning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i marknadsföring 6 sp
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 8943_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen