Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Marknadsföring

Marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: FEV13MF
Namn: Marknadsföring
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - är väl förtrogen med marknadsföringens uppgifter och behärskar kundrelationer
-känner till den lagstiftning som reglerar marknadsföring och konsumentrelationer
-förstår marknadsföringens betydelse för företagets lönsamhet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen