Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Ekonomiförvaltning » Grunder i finansiering

Grunder i finansiering

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF03
Namn: Grunder i finansiering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i affärsredovisning 6 sp, grunder i ekonomiplanering 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -känner till finansierings- och värdepappersmarknadens verksamhet samt de centrala finansieringsinstrumenten
-kan uppgöra investerings- och finansieringskalkyler
-känner till riskhanteringen och dess betydelse vid finansieringsbeslut
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen