Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltning

Utförandeplaner
Kod: FEV13EF
Namn: Ekonomiförvaltning
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -har färdigheter att sköta ekonomin i ett mindre företag
-kan handha bokföring, löneräkning samt myndighetsrapportering gällande mervärdesbeskattning och arbetsgivarförpliktelser för ett mindre företag
-kan tolka och förstå ett bokslut
-klarar av enklare kalkyler för lönsamhetsberäkningar och prissättning samt budgetering
-behärskar grunderna i finansiering
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen